โปรแกรมวันที่ 17 ส.ค. 2022

23:30
Ffa Cup
Avondale Heights Avondale Heights
บริสแบน โรว์ บริสแบน โรว์
โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

19:00
Npl Victoria
Heidelberg United Heidelberg United
Avondale Heights Avondale Heights