โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

14:30
บราซิล เซเรีย บี
โกยาส โกยาส
ซีเอสเอ ซีเอสเอ
โปรแกรมวันที่ 6 ต.ค. 2021

14:30
บราซิล เซเรีย บี
เนาติโก เนาติโก
โกยาส โกยาส
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

09:00
บราซิล เซเรีย บี
โกยาส โกยาส
วิตอเรีย วิตอเรีย