โปรแกรมวันที่ 28 ต.ค. 2021

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ชัลกิริส เคานาส ชัลกิริส เคานาส
ปาเนียเวจีส ปาเนียเวจีส
โปรแกรมวันที่ 21 ต.ค. 2021

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ชัลกิริส เคานาส ชัลกิริส เคานาส
Džiugas Telšiai Džiugas Telšiai
โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

00:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen
ชัลกิริส เคานาส ชัลกิริส เคานาส
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ทราไก ทราไก
ชัลกิริส เคานาส ชัลกิริส เคานาส