โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

04:00
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
HIFK HIFK
SJK ไซนาโจเอน SJK ไซนาโจเอน
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

04:00
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
อินเตอร์ ตูร์คู อินเตอร์ ตูร์คู
HIFK HIFK
โปรแกรมวันที่ 1 ต.ค. 2021

05:30
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
ฮาก้า ฮาก้า
HIFK HIFK