โปรแกรมวันที่ 12 ส.ค. 2022

08:00
สลิโก โรเวอร์ส สลิโก โรเวอร์ส
ไวกิ้ง เอฟเค ไวกิ้ง เอฟเค
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

07:00
ไวกิ้ง เอฟเค ไวกิ้ง เอฟเค
สลิโก โรเวอร์ส สลิโก โรเวอร์ส