โปรแกรมวันที่ 11 ส.ค. 2022

06:00
วิตอเรีย กิมาไรส์ วิตอเรีย กิมาไรส์
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

09:00
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต
วิตอเรีย กิมาไรส์ วิตอเรีย กิมาไรส์
โปรแกรมวันที่ 31 ก.ค. 2022

09:00
โครเอเชีย 1. HNL
วาราซดิน วาราซดิน
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต