โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
Radomiak Radom Radomiak Radom
โปรแกรมวันที่ 1 ส.ค. 2022

03:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
โปกอน เซซิน โปกอน เซซิน
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก