โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

05:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
โปกอน เซซิน โปกอน เซซิน
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
โปรแกรมวันที่ 19 ต.ค. 2021

08:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก
Radomiak Radom Radomiak Radom
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

06:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
ซาเกลบี้ ลูบิน ซาเกลบี้ ลูบิน
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก