โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
คริสเตียนซุนด์ คริสเตียนซุนด์
โมลด์ โมลด์
โปรแกรมวันที่ 4 ส.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
คริสเตียนซุนด์ คริสเตียนซุนด์
ทรอมโซ่ ทรอมโซ่
โปรแกรมวันที่ 31 ก.ค. 2022

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
ฮามคาม ฮามคาม
คริสเตียนซุนด์ คริสเตียนซุนด์