โปรแกรมวันที่ 28 ต.ค. 2021

05:30
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
IFK มาเรียฮามน์ IFK มาเรียฮามน์
ลาห์ติ ลาห์ติ
โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

04:00
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
IFK มาเรียฮามน์ IFK มาเรียฮามน์
KTP ค็อตก้า KTP ค็อตก้า
โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

04:00
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
โอลู โอลู
IFK มาเรียฮามน์ IFK มาเรียฮามน์
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

02:00
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
ฮอนก้า ฮอนก้า
IFK มาเรียฮามน์ IFK มาเรียฮามน์