โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

03:00
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
เอ็นเค บราโว่ เอ็นเค บราโว่
ดอมซาเล่ ดอมซาเล่
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

05:00
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
ดอมซาเล่ ดอมซาเล่
โคเปอร์ โคเปอร์
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ย. 2021

05:00
สโลวีเนีย พรีวา ลีกา
โคเปอร์ โคเปอร์
ดอมซาเล่ ดอมซาเล่