โปรแกรมวันที่ 27 ต.ค. 2021

07:00
State Cup
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า
บีไน เยฮูด้า บีไน เยฮูด้า
โปรแกรมวันที่ 5 ต.ค. 2021

06:00
ลีก้า ลูมิท อิสราเอล
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า
ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา