โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

06:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ปาเนียเวจีส ปาเนียเวจีส
FA Šiauliai FA Šiauliai
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

04:55
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ซูดูวา ซูดูวา
ปาเนียเวจีส ปาเนียเวจีส