โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

00:30
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
วิสล่า พล็อค วิสล่า พล็อค
โปกอน เซซิน โปกอน เซซิน
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

03:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
โปกอน เซซิน โปกอน เซซิน
โกลนิค เลชน่า โกลนิค เลชน่า