โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
ปูซาน ไอปาร์ค ปูซาน ไอปาร์ค
กยองนัม กยองนัม
โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
กยองนัม กยองนัม
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
กยองนัม กยองนัม
อันซาน มูกุงฮวา อันซาน มูกุงฮวา
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

21:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
โซล อี แลน โซล อี แลน
กยองนัม กยองนัม