โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2022

00:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
ชุนนัม ดรากอนส์ ชุนนัม ดรากอนส์
บูโชน 1995 บูโชน 1995
โปรแกรมวันที่ 1 ส.ค. 2022

01:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส
ชุนนัม ดรากอนส์ ชุนนัม ดรากอนส์