โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2022

06:55
โครเอเชีย 1. HNL
โอซีเยค โอซีเยค
วาราซดิน วาราซดิน
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

09:00
โครเอเชีย 1. HNL
อิสทรา 1961 อิสทรา 1961
โอซีเยค โอซีเยค