โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:00
ไซปรัส U21 ไซปรัส U21
กรีซ U21 กรีซ U21
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

06:00
เบลารุส U21 เบลารุส U21
กรีซ U21 กรีซ U21