โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

06:30
แอลเบเนีย U21 แอลเบเนีย U21
สโลวีเนีย U21 สโลวีเนีย U21
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

08:15
สโลวีเนีย U21 สโลวีเนีย U21
อังกฤษ U21 อังกฤษ U21