โปรแกรมวันที่ 14 ส.ค. 2022

00:00
National League
Gimhae City Gimhae City
Daejeon Korail Daejeon Korail
โปรแกรมวันที่ 7 ส.ค. 2022

00:00
National League
Gimhae City Gimhae City
Cheonan City Cheonan City