โปรแกรมวันที่ 20 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
พีเอส ทีเอ็นไอ พีเอส ทีเอ็นไอ
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
โปรแกรมวันที่ 15 มิ.ย. 2022

23:00
President Cup
พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ พีเอสเอ็ม มากัสซาร์
พีเอส ทีเอ็นไอ พีเอส ทีเอ็นไอ