โปรแกรมวันที่ 19 ต.ค. 2021

06:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
สตอล เมียเลช สตอล เมียเลช
ซาเกลบี้ ลูบิน ซาเกลบี้ ลูบิน
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

03:00
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
คราโคเวีย คราโคเวีย
สตอล เมียเลช สตอล เมียเลช