โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

03:00
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
เดเกอร์ฟอร์ส เดเกอร์ฟอร์ส
ฮาล์มสตัด ฮาล์มสตัด
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

05:30
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
ฮาล์มสตัด ฮาล์มสตัด
ออสเตอร์ซุนด์ส ออสเตอร์ซุนด์ส