โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

01:15
บัลแกเรีย Parva Liga
โบเตฟ วราตซา โบเตฟ วราตซา
เชอร์โน โมเร่ เชอร์โน โมเร่
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

04:00
บัลแกเรีย Parva Liga
เชอร์โน โมเร่ เชอร์โน โมเร่
สลาเวีย โซเฟีย สลาเวีย โซเฟีย
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

07:00
บัลแกเรีย Parva Liga
อาร์ดา อาร์ดา
เชอร์โน โมเร่ เชอร์โน โมเร่