โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

06:00
พรีเมียร์ลีก อิสราเอล
ไอโรนี่ เคอร์ยัต ชโมน่า ไอโรนี่ เคอร์ยัต ชโมน่า
ฮาโปเอล ฮาเดร่า ฮาโปเอล ฮาเดร่า
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

07:30
พรีเมียร์ลีก อิสราเอล
เบต้า เยรูซาเล็ม เบต้า เยรูซาเล็ม
ไอโรนี่ เคอร์ยัต ชโมน่า ไอโรนี่ เคอร์ยัต ชโมน่า