โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

04:45
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ทเวนเต้ ทเวนเต้
วิลเลม ทเวล วิลเลม ทเวล
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

08:00
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
วิลเลม ทเวล วิลเลม ทเวล