โปรแกรมวันที่ 16 ส.ค. 2022

05:00
เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา
Radnički Kragujevac Radnički Kragujevac
คูการิค คูการิค
โปรแกรมวันที่ 12 ส.ค. 2022

07:00
ทเวนเต้ ทเวนเต้
คูการิค คูการิค
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

09:00
เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา
คูการิค คูการิค
สปาร์ตัก ซลาติบอร์ สปาร์ตัก ซลาติบอร์
โปรแกรมวันที่ 5 ส.ค. 2022

08:00
คูการิค คูการิค
ทเวนเต้ ทเวนเต้