โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

06:45
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
โก อเฮด อีเกิ้ลส์ โก อเฮด อีเกิ้ลส์
เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

06:45
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
RKC วาลไวก์ RKC วาลไวก์
โก อเฮด อีเกิ้ลส์ โก อเฮด อีเกิ้ลส์