โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

02:00
Second League: Group A
Chayka Chayka
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

06:00
Second League: Group A
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
โปรแกรมวันที่ 7 ต.ค. 2021

02:00
Second League: Group A
Epitsentr Dunayivtsi Epitsentr Dunayivtsi
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

04:00
Second League: Group A
คาร์พาตี้ ลวิฟ คาร์พาตี้ ลวิฟ