โปรแกรมวันที่ 29 มิ.ย. 2022

07:00
Friendly International Women
เวลส์ (หญิง) เวลส์ (หญิง)
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

05:00
Friendly International Women
นอร์เวย์ (หญิง) นอร์เวย์ (หญิง)
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)