โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

07:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
พูมาส ยูนัม พูมาส ยูนัม
ฮัวเรซ ฮัวเรซ
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

14:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
ฮัวเรซ ฮัวเรซ
กัวเรตาโร่ กัวเรตาโร่
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

16:00
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ เม็กซิโก
ฮัวเรซ ฮัวเรซ
มอนเทอร์เรย์ มอนเทอร์เรย์