โปรแกรมวันที่ 29 มิ.ย. 2022

16:00
Friendly International Women
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
โคลอมเบีย (หญิง) โคลอมเบีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

13:30
Friendly International Women
สหรัฐอเมริกา (หญิง) สหรัฐอเมริกา (หญิง)
โคลอมเบีย (หญิง) โคลอมเบีย (หญิง)