โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

04:00
เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา
รัดนิก เซอร์ดูลิก้า รัดนิก เซอร์ดูลิก้า
วอซโดวัค วอซโดวัค
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

05:00
เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา
ปาร์ติซาน เบลเกรด ปาร์ติซาน เบลเกรด
รัดนิก เซอร์ดูลิก้า รัดนิก เซอร์ดูลิก้า
โปรแกรมวันที่ 14 ต.ค. 2021

02:00
Serbian Cup
รัดนิก เซอร์ดูลิก้า รัดนิก เซอร์ดูลิก้า
Radnički Kragujevac Radnički Kragujevac
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

06:00
เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา
รัดนิก เซอร์ดูลิก้า รัดนิก เซอร์ดูลิก้า
โปรเลเตร์ โนวี ซาด โปรเลเตร์ โนวี ซาด