โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

09:00
Chilean Cup
Barnechea Barnechea
โคเบรซอล โคเบรซอล
โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2022

09:00
Chilean Cup
โคเบรซอล โคเบรซอล
Barnechea Barnechea