โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

23:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
กยองนัม กยองนัม
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

21:00
เกาหลีใต้ เคลีก 2
แทจอน ซิติเซน แทจอน ซิติเซน
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

18:30
เกาหลีใต้ เคลีก 2
ซังจู ซังมู ซังจู ซังมู
อันซาน กรีนเนอร์ส อันซาน กรีนเนอร์ส