โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

05:00
นอร์เวย์ Eliteserien
ซานเดฟยอร์ด ซานเดฟยอร์ด
อ็อดด์ อ็อดด์
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

06:00
นอร์เวย์ Eliteserien
ไวกิ้ง เอฟเค ไวกิ้ง เอฟเค
ซานเดฟยอร์ด ซานเดฟยอร์ด