โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:30
เซอร์เบีย U21 เซอร์เบีย U21
ฝรั่งเศส U21 ฝรั่งเศส U21
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

06:30
ฝรั่งเศส U21 ฝรั่งเศส U21
ยูเครน U21 ยูเครน U21