โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:00
เนเธอร์แลนด์ U21 เนเธอร์แลนด์ U21
เวลส์ U21 เวลส์ U21
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

07:00
สวิตเซอร์แลนด์ U21 สวิตเซอร์แลนด์ U21
เนเธอร์แลนด์ U21 เนเธอร์แลนด์ U21