โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

01:00
มอลโดวา เนชั่นแนล ดิวิชั่น
Floreşti Floreşti
เปโตรคุบ เปโตรคุบ
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

05:00
มอลโดวา เนชั่นแนล ดิวิชั่น
Zimbru Zimbru
เปโตรคุบ เปโตรคุบ
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

05:00
มอลโดวา เนชั่นแนล ดิวิชั่น
เปโตรคุบ เปโตรคุบ
ดินาโม ออโต ดินาโม ออโต