โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:00
นอร์เวย์ U21 นอร์เวย์ U21
เอสโตเนีย U21 เอสโตเนีย U21
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

06:00
โครเอเชีย U21 โครเอเชีย U21
นอร์เวย์ U21 นอร์เวย์ U21