โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

05:30
อิตาลี U21 อิตาลี U21
สวีเดน U21 สวีเดน U21
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

05:30
บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา U21 บอสเนีย&เฮอร์เซโกวีนา U21
อิตาลี U21 อิตาลี U21