โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

06:30
แอลเบเนีย U21 แอลเบเนีย U21
สโลวีเนีย U21 สโลวีเนีย U21
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

07:00
แอลเบเนีย U21 แอลเบเนีย U21
อันดอร์รา U21 อันดอร์รา U21