โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:00
สาธารณรัฐเช็ก U21 สาธารณรัฐเช็ก U21
โคโซโว U21 โคโซโว U21
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

07:00
โคโซโว U21 โคโซโว U21
สาธารณรัฐเช็ก U21 สาธารณรัฐเช็ก U21