โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

05:30
ฮังการี U21 ฮังการี U21
เยอรมัน U21 เยอรมัน U21
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

06:15
เยอรมัน U21 เยอรมัน U21
อิสราเอล U21 อิสราเอล U21