โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:00
อิสราเอล U21 อิสราเอล U21
ลัตเวีย U21 ลัตเวีย U21
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

01:00
ลัตเวีย U21 ลัตเวีย U21
ซานมารีโน U21 ซานมารีโน U21