โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

04:00
อาร์เมเนีย U21 อาร์เมเนีย U21
มาซิโดเนียเหนือ U21 มาซิโดเนียเหนือ U21
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

03:00
หมู่เกาะแฟโร U21 หมู่เกาะแฟโร U21
มาซิโดเนียเหนือ U21 มาซิโดเนียเหนือ U21