โปรแกรมวันที่ 25 ต.ค. 2021

00:15
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ทเวนเต้ ทเวนเต้
เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

04:45
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ทเวนเต้ ทเวนเต้
วิลเลม ทเวล วิลเลม ทเวล
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:00
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
โกรนิงเก้น โกรนิงเก้น
ทเวนเต้ ทเวนเต้