โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2022

04:30
สวีเดน Division 1: North
Umeå Umeå
โปรแกรมวันที่ 11 ส.ค. 2022

07:00
สวีเดน Division 1: North
Piteå Piteå
Umeå Umeå