โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

04:55
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ซูดูวา ซูดูวา
ปาเนียเวจีส ปาเนียเวจีส
โปรแกรมวันที่ 3 ส.ค. 2022

05:00
ลิทัวเนีย เอ ลีก้า
ชัลกิริส เคานาส ชัลกิริส เคานาส
ซูดูวา ซูดูวา