โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

06:30
ออสเตรีย ลีก1
อัมเสตทเทน อัมเสตทเทน
ออสเตรีย เวียนนา 2 ออสเตรีย เวียนนา 2
โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

02:30
ออสเตรีย ลีก1
เอสวี ฮอร์น 2 เอสวี ฮอร์น 2
อัมเสตทเทน อัมเสตทเทน
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

06:30
ออสเตรีย ลีก1
อัมเสตทเทน อัมเสตทเทน
คัพเฟ่นเบิร์ก คัพเฟ่นเบิร์ก