โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

22:30
ออสเตรีย ลีก1
เบลอเวส ลินซ์ เบลอเวส ลินซ์
ออสเตรีย เวียนนา 2 ออสเตรีย เวียนนา 2
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

06:30
ออสเตรีย ลีก1
ออสเตรีย เวียนนา 2 ออสเตรีย เวียนนา 2
เอสวี ฮอร์น 2 เอสวี ฮอร์น 2